Tánc darabok leírása

Klasszikus és új-klasszikus darabok:

Mallari

Klasszikus Puspanjali tánc, az indiai előadások első darabja. Virág áldozat az istenekhez és a közönséghez

virágáldás


 

Bhumajali

Bemutató, mesélős, klasszikus darab, tiszteletadás Bhumi Devihez a Földanyához, a hegyek-völgyek, erdők-rétek istennőjéhez. Bumidevi Vishnu köldökéből született. Ő Vishnu shakti női energiája, aki megszámlálhatatlan kincset, drágakövet rejt magában. Folyók a ruhái, hegyek a mellei. A darab végén a táncosnő bocsánatot kér tőle, hogy rajta táncol.

bumidévi

Történet kézjelekkel:

 • Visnu isten lánya
 • ott van őbenne minden
 • drágakőként elrejtve
 • ő bhumi dévi
 • tisztelem őt
 • tenger a ruhája
 • hegyek a mellei
 • táncolunk rajta
 • ezért szégyellem magam

Alarippu

Eredeti klasszikus darab, tiszta, technikai tánc, karakteres mozdulatokból, és ritmus kombinációkból áll. Az előadások kezdő, bemutatkozó darabja.

malla2

Shankara Srigiri

Shijith Nambiar és Parvathy Menon indiai tánc guruk Shiva kirtanam koreográfiája. A kirtan istenhez szóló dicsőítést jelent, így ez a darab Shiva külsejének és tetteinek magasztalásáról szól.

Történet kézjelekkel:
- Shiva áld, jobb kezében dobot tart
- vállán bárd és szarvas
- haja hosszú, megköti, abból ered a Gangesz
- homlokáról lemossa a hamut, kinyitja a 3. szemét
- nyakában koponyákból fűzött lánc van

shankara

Jagan Mohane 

Visnu isten törpe avatarjáról, vagyis földre szállásáról szóló mesélős, istenítő klasszikus darab.

Történet kézjelekkel:
A leíró rész:

 • kígyón fekszik Visnu isten
 • 10 avatarja van
 • hal
 • teknős
 • vadkan
 • oroszlán
 • törpe
 • csatabárdos Ráma
 • uralkodó Ráma
 • Balaráma, Krisna bátyja, a tehén pásztor
 • Krisna
 • Kalki a fehér ló

Az összefoglaló rész:

 • egyik lépésével a földet
 • másikkal az eget lépi át
 • a harmadikkal a démon király fejére lép

A mesélő kommentje:

 • ezt a csalafinta dolgot, szívedből hogy tehetted?

jagan6

A mese:

 • egyszer élt egy Bali nevű király
 • aki nagy áldozatokat mutatott be az isteneknek
 • vagyonát a szegények között szétosztogatta (így nőtt ereje oly óriásira, hogy az istenek is megijedtek növekvő hatalmától, ezért leküldték a földre Visnut, hogy állítsa meg Balit)
 • Visnu törpe zarándok alakban megkereste a királyt
 • aki megkérdezte mit kér ő tőle ajándékba
 • „3 lépésnyi földet kérek” mondta Visnu
 • meg is állapodtak ebben
 • Visnu óriássá változott
 • egyik lépésével a földet, a másikkal az eget lépte át
 • a 3. lépésével pedig a király fejére lépett letaszítva őt a mélybe a démonok közé, így lett Bali a démon, vagy ráksasza király…

Az istenítő rész:

 • tetteidről a szép emberek és az istenek beszélnek
 • számtalan tetteidet a földiek és égiek fel nem érhetik

A záró rész Visnu egy másik, a teknős avatarját foglalja össze, mely a világot tartó erőt jelképezi:

 • a hegy alá befeküdt a teknős, Krisna (Visnu isten)
 • az istenek a hegy köré tekerték az óriás kígyót, és így kiköpülték az tejóceánt (hogy hozzáférjenek az óceán kincseihez)

Lakhsmi

Klasszikus tánc,  a szépség és szerelem istennőjének dicséretéről szól. Lakhsmi Vishnu hitvese, aki férjét minden inkarnációjában követi. Elválaszthatatlanok egymástól, ezért is nevezik Lakhsmit a szerelem istennőjének. Megidézése esküvőkön szokás, hogy szerencsét és termékenységet hozzon az ifjú párnak.

bombay

Hindolam Thillana

Eredeti bharata natyam darab, mely szinte csak tiszta táncra, virtuóz ritmus képletekre épül.

yen palli3

Sarasi jaksulu

Klasszikus abhinaja, Visnu isten nyolcadik avatarja (földi megtestesülése) Krisna gyermekkori csínytevéseit elbeszélő mesélős tánc következik.  Visnu a világ fennmaradása felett őrködik, az emberiség erkölcsi tisztaságáért felel és veszély esetén, a romlás időszakaiban megtestesülései útmutatást nyújtanak a társadalmak fennmaradásához.

Történet kézjelekkel:

 • lótuszszemű lányok
 • mennek a folyóba fürdeni
 • neked elmesélem, ahogy régen volt
 • levetik a ruhájukat
 • Krisna odalopódzik és ellopja a ruhákat
 • felrakja a fára és onnan leskelődik
 • igen, így volt, leselkedtél, azért én tisztellek

2. versszak:

 • tejjel, mézzel teli köcsögök vannak a polcon
 • a kis Krisna megkívánja
 • hozzávág egy kavicsot, és megissza a tartalmát
 • jól lakott, most már jól érzi magát, és gyorsan el is tűnik onnan

3. versszak:

 • fent az égben ő Laksmi férje
 • itt a földön a ragyogó pásztor-népek
 • lányaival hetyeg
 • ejnye-bejnye, hát szabad ilyet csinálni?

4. versszak:

 • mind a négy világban
 • rajtad szívből nevetnek
 • szép templomban elbújsz
 • ejnye-bejnye!
 • uram Visnu tisztellek
 • ki a kígyón fekszel
 • szertartás bemutatása

krisna

Inde tala

Egy klasszikus elemekből álló puspandjali, a koreográfiát Cserepes Panni készítette.

inde tala

Budju budju

Indiai népzenére írt könnyed egyveleg bharata natyam és odissi tánc elemekből. Koreográfia: Cserepes Panni

Budju

Hm a’ hm

Klasszikus alapelemekből álló új, tiszta tánc kombináció. Koreográfia: Cserepes Panni

Natesha

Ahogy Capra a Fizika Taojában írja: „Siva tánca jelképezi minden létezés alapját. Ugyanakkor arra is emlékeztet minket Siva, hogy a világ sokrétű formái nem alapvetőek, hanem illuzórikusak és mindig változnak. A modern fizika kimutatta, hogy a teremtés és a pusztítás ritmusa nemcsak az évszakok váltakozásában, minden élőlény születésében és halálában nyilvánul meg, hanem a szervetlen anyagnak is a lényegét jelenti." „A kvantummező elmélet szerint a teremtés és a pusztítás tánca az anyag létezésének alapja. A modern fizika ugyanis kiderítette, hogy a szubatomi részecskék mindegyike nemcsak energia-táncot lejt, de maga is energia-tánc; a teremtés és a pusztítás lüktető folyamata. Tehát a modern fizikus számára Siva tánca a szubatomi anyag tánca, minden létezés és minden természeti jelenség alapja.”

kézjelek:

 • Akit a démonok és istenek is tisztelnek
 • A lábcsörgője zenél miközben kozmikus táncát járja
 • Bhrahma és Vishnu is tiszteli
 • Aki a pusztító „tandava táncot” járja
 • Tigrisbőr övet hord
 • Bikán utazik, kezében három ágú szigony
 • Az ékszerei a hold és a nap, lénye félelmet keltő

 

Yen Palli Kondeerayya

Egy népszerű tamil istenítő dal Lord Vishnuhoz. A darab címe, - mely egy kérdés Vishnuhoz: Miért vagy oly fáradt? - végigvonul a darabon, visszatérő refrénként. Nagyszerű avatárjainak hőstettei erre mindjárt fényt is derítenek a következő abhinaja-ban, melynek első része uralkodó Rama történetét meséli el. A Rámájana egy ősi szanszkrit epikus mű, amelyet a hindu bölcsnek, Válmíkinek tulajdonítanak. Ráma feleségét Szítát elrabolta Lanka (Srí Lanka) démonkirálya Ravana, és a hős Rama szövetségeseivel keresésére indul, majd egy végső összecsapás során kiszabadítja. A második részben Krisna hőstetteibe kapunk betekintést, mikor különböző állatokkal és démonokkal küzd: krokodil, bika, boszorkány, óriás madár, kígyó és segít a pásztornépeknek az őket fenyegető özönvíz, és tűzvész idején.
A darab, a másik híres nagy eposz a Mahábhárata egyik fő idézetével zár, mikor Krisna a kuruksetrai csatában kedves híve, Ardzsuna harci szekerét hajtotta.

yen palli

Botos

Néptánc, Mitsoura zenéjére.

botos

Modern darabok:

Koreográfiák: Cserepes Panni

Ganesha

Modernizált bharata natyam darab, mely isten bemutatásáról és a neki kifejezett tiszteletről szól. Ganesha a szerencsehozó, az akadályok bölcs elhárítója, a gazdagság, a tudomány és képességek istene. Zene: Cserepes Panni

Történet kézjelekkel:

 •  egéren utazik Ganesha isten
 • szereti a finom ételeket, italokat és ezért nagy a hasa
 • nagy fülei vannak és ormánya
 • hátán hordja a fegyverét, mellyel elűzi az akadályokat és világosságot hoz az elmékbe
 • kicsi és bicegve jár
 • Shiva isten fia
 • tisztelem őt

ganesa2

Shiva

Modernizált Shiva kiirtanam, vagyis Shivát bemutató, lényét megjelenítő, tiszta táncból és mesélős elemekből építkező kortárs tánc.
Shiva a hinduizmus egyik legfőbb istene.  Shiva táncával teremti meg a világot és fenntartja annak folyamatosságát, de tomboló táncának erejével véget is vet a jelenlegi korszaknak, ha az univerzum elfárad, az visszahullik a káoszba és ősanyaggá alakul… Zene: Prodigy

Történet kézjelekkel:

 • bikán utazik Shiva isten
 • csörgődobbal táncol
 • fején a hold és a Gangá folyó
 • tigrisbőr övet köt a derekára
 • a világ remeg
 • a kígyók remegnek
 • a világ elpusztul
 • Shiva villogtatja a szemét

Shiva

Secretary

Mai társadalmi kép az európai karrierista világról/nőkről, indiai köpenyben.
Zene: Underworld

secre5

Circles

Modern koreográfia, klasszikus és rajasthani indiai, hastánc, ázsiai harcművészetek és modern tánc elemek felhasználásával. Születés, fejlődés, játék, szerelem, szex, harc, halál - körforgás.

Zene: Shpongle

circles

Jagan Mohane

Visnu, a világot teremtő isten, Krisna avatarjának - vagyis földi alakjának- csínytevéséről, szóló mesélős, klasszikus motívumokból álló modernizált darab. Zene: Pablo Campos

Történet kézjelekkel:
Összefoglaló:

 • 10 avatarja van
 • hal
 • teknős
 • vadkan
 • oroszlán
 • törpe
 • csatabárdos Ráma
 • uralkodó Ráma
 • Balaráma, Krisna bátyja, a tehén pásztor
 • Krisna
 • Kalki a fehér ló

Jagan

Mesélő rész:

 • lótusz szemű lányok
 • mennek a folyóra fürdeni
 • Krisna odalopózik
 • ellopja a ruhákat
 • felrakja a fára és onnan leselkedik

Zárás:

 • Visnu isten
 • kígyón fekszik
 • áldozat bemutatása

Hujaboy

Indiai kortárs disco - csajok, pasik, flört. Zene: Hujaboy.

huja

Time

Tánc az idő és ember viszonyáról, az időhöz való kötöttségről és az attól való megszabadulásról. Idézet a Sziddhárta című indiai regéből: „– Te is észrevetted – kérdezte egyszer Sziddhárta –, te is megtanultad a folyótól azt a titkot: hogy az idő nem létezik? Vászudéva arca mosolyogva felragyogott. – Igen, Sziddhárta – bólintott –, azt hiszem, arra gondolsz: hogy a folyó egyszerre van ott mindenütt, eredeténél és torkolatánál, a vízesésnél, a révnél, fenn a hegyeken, egyszerre mindenütt, s hogy számára csak a jelen létezik, nem ismeri sem a múlt árnyékát, sem a jövő árnyékát. Erre gondolsz?
- Ó, hát nem úgy van-e, hogy minden szenvedés oka csupán csak az idő, minden önkínzás, félelem oka: az idő. S lám: máris legyőztünk, máris ártalmatlanná tettünk a világon mindent, ami nehéz, ami ellenséges, mihelyt legyőzzük, mihelyt kiiktatjuk gondolatainkból az időt. „ Zene: Underworld

time3